Most Sokolov

Společnost ULMA Construcción CZ, s.r.o. se v roce 2018 podílí dodávkou bednění na stavbě II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava, SO202.

Díky použití horního vozíku pro podepření bednění betonové desky, není nutná již žádná dodatečná konstrukce pod mostem. Pro ulehčení práce na betonové desce je bednění podepřeno na minimálním počtu spojovacích tyčí. Toto řešení zvyšuje rychlost konstrukce a kvalitu konečného provedení betonového povrchu, protože pracovníci mohou používat vibrační kolejnice.

Šířka nosné konstrukce - 12 m

Délka nosné konstrukce - 298 m

7 polí (max. 45 m)

Maximální výška pilíře - 8 m

Použité systémy: Meccano, Enkoflex

Video ze stavby můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:

https://vimeo.com/321446583