Vlněna Office Park

Vlněna Office Park je nový projekt revitalizace bývalé velké brněnské textilní továrny Vlněna, který dosáhne více než 120 000 m2 administrativních prostor.

Společnost ULMA je dodavatelem bednění a dalších systémů na tuto stavbu.

Použité systémy: ORMA, ENKOFLEX, F4, CC4, T60, pochozí lávky, jednostranné opěry, výtahové pracovní plošiny

Video ze stavby můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:

https://vimeo.com/250606602