2017 - OC Galéria Martin

Název stavby: Obchodní centrum Galéria Martin - Slovensko

Rok realizace: 11/2016 - 6/2017

Charakteristika stavby: Třípodlažní stavba půdorysu cca 100 x 100 m

Použitý systém: MIDI - 200 m2, ORMA - 700 m2, ENKOFLEX - 7 000 m2, stojky 5 - 6 m - 6000 ks, podpěrný systém T60 - 7 000 m3

Stavební firma: Metrostav a.s. Divize 1 + JASES s.r.o.

Galerie: