Vlněna Office Park

Vlněna Office Park je nový projekt revitalizace bývalé velké brněnské textilní továrny Vlněna, který dosáhne více než 120 000 m2 administrativních prostor.

Ústřední čistírna odpadních vod Praha

Od roku 2016 se společnost ULMA podílí na realizaci této zakázky jako hlavní subdodavatel bednění a lešení. 

Most Velemyšleves

V roce 2016 se společnost ULMA Construcción CZ s.r.o. podílela jako subdodavatel bednění na realizaci zakázky SO 201 Most přes údolí Chomutovky při stavbě I/27 obchvat Velemyšlevsi.

Stránky

Subscribe to ULMA Construcción CZ s.r.o. RSS